BLACKPINK : Light Up the Sky

BLACKPINK : Light Up the Sky

BLACKPINK: Light Up the Sky ในช่วงต้นของ Blackpink: Light Up the Sky สารคดีใหม่ของ Netflix ที่สืบย้อนรอยอุตุนิยมวิทยาของวง K-pop ที่โด่งดัง แร็ปเปอร์ เจนนี่ บอกคำสารภาพที่เรียบง่ายแต่เปราะบางซึ่งทำให้ฉันหลง: ระหว่างพูดคุยกับครูสอนพิลาทิสของเธอ …